Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Μέ ποιόν τρόπο νά ἐλεοῦμε;Μέ ποιόν τρόπο νά ἐλεοῦμε;


Ἡ ἐλεημοσύνη δέ συνίσταται μόνο στό νά δίνεις χρήματα,
ἀλλά καί στό νά τά δίνεις μέ αἴσθημα χριστιανικῆς συμπάθειας.
Πρέπει νά κάνουμε τό καλό
καί νά παρέχουμε τή βοήθειά μας
θεληματικά, πρόθυμα, καρδιακά,
 μέ σεβασμό καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρός τούς φτωχούς.
 Δέν πρέπει νά μᾶς κατέχει
κανένα αἴσθημα περιφρόνησης, ἀγανάκτησης ἤ ὀργῆς κι ἐκνευρισμοῦ.

«Ἕκαστος καθώς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ·
μή ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης·
ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός».


Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
( δέκατη τρίτη ὀμιλία στή Β’ πρός Κορινθίους Ἐπιστολή )


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...