Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

Η ευχή του Ιησού

Η ευχή του Ιησού

Η ευχή αποτελεί το αφρόγαλα όλων των προσευχών και συνοψίζεται σε πέντε μόνο λέξεις σταθερά επαναλαμβανόμενες: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ενεργούμενη η Ευχή χαρίζει βαθειά και αδιατάρακτη ειρήνη, γίνεται το αίτιο απλανούς θεωρίας και τέλος, με την τεράστια αγιοπλαστική της δύναμη αναδεικνύει άγιον εκείνον που την εφαρμόζει.
Η επίκληση «Κύριε» εκφράζει ευγνώμονα στάση της ψυχής και πεποίθηση στις δωρεές που απορρέουν από τη λυτρωτική θυσία του Υιού του Θεού. Εδράζεται σε σχέση εκκλησιαστική , όμοια με του μαθητή προς τον δάσκαλο, του δούλου προς τον κύριο, του ναυτιλλόμενου προς τον κυβερνήτη.
Η επίκληση «Ιησού» εκφράζει την ερωτική ορμή , το πάθος και το πυρ της ψυχής προς τον Ερώμενο. Εδράζεται σε σχέση τρυφερή και αγαπητική , όμοια με της ερωμένης προς τον του εραστή, του νηπίου προς τη μητέρα, του μάρτυρα προς τον αθλοθέτη.
Η επίκληση «Χριστέ» εκφράζει μια τοποθέτηση κανονική. Είναι λέξη οικεία σε εκείνους που έρχονται σ’ Αυτόν , βρίσκονται, όμως, μακριά Του ακόμη. Εδράζεται σε μία σχέση μετανοίας και συγγνώμης, όμοια με του τραυματία προς τον θεράποντα.
Τέλος η επίκληση «ελέησόν με» υποβάλλει τη δραματικότητα του πάσχοντος. Εδώ υπάρχει η συναίσθηση του βάρους των αμαρτημάτων , αλλά και η γεύση της χρηστότητας του Θεού και της συγγνώμης Του, αφού η επίκληση αυτή μετέχει περισσότερο της παρρησίας, απ’ όσο η επίκληση «συγχώρησον». Οι πέντε αυτές λέξεις έγιναν κραυγή του Παναγίου Ονόματος του Κυρίου. Ο ευχόμενος σε σχέση με την ευχή διέρχεται τρείς οδούς :α) της απαλλαγή της κατ’ ενέργειαν αμαρτίας, β) τον φωτισμό της διανοίας και γ) τα παναιδέσιμα και πανευφρόσυνα αισθήματα, θεωρία και ένωση πνευματική με τις άκτιστες αρχέτυπες , αποκάλυψη της μέλλουσας Ζωής, φλογερή επιθυμία για την σωτηρία όλων… Η νοερά προσευχή αποτελεί το κεφάλαιο της μυστικής Ζωής , το μέσο για την θεωρία του ακτίστου Φωτός, της προϋπόθεση για τη θεία ένωση του θεωμένου με τον Λυτρωτή εν Αγίω Πνεύματι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Καθηγούμενου Πάτμου Αντύπα «Ευχετική Δύναμη» Κεφάλαιο Α΄ Ιστορική εξέλιξη της Νοεράς Προσευχής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...