Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ


‘’Δεν επιθυμώ πλέον τα πλούτη της γης. Συ είσαι και θα είσαι ο ιδικός μου θησαυρός εις την ζωήν αυτήν και εις την αιωνιότητα. Σου αφιερώνω, Χριστέ μου, όλην μου την καρδίαν και όλην μου την θέλησιν. Άλλοτε αύτη ήτο η πλέον ανυπότακτος εις Σε, αλλά τώρα Σου αφιερώνω εντελώς αυτήν .Γνώρισόν μοι τι ζητείς παρ’ εμού. Είμαι έτοιμος να το εκτελέσω δια της χάριτός Σου. Τακτοποίησε εντελώς τα κατ’εμέ.Δ έχομαι εκ των προτέρων με τελείαν αυταπάρνηση παν ό,τι θελήσει η αγαθότης Σου να μου στείλη. Ω Θεέ μου,απείρως αγαπητέ! Με ηγάπησας μέχρι σημείου του ν’αποθάνης δι’εμέ. Σε αγαπώ από μέσα από την καρδίαν μου. Σε αγαπώ περισσότερον από τον εαυτόν μου τον ίδιον και αναθέτω την ψυχήν μου εις τας χείράς Σου. Παραιτούμαι από σήμερον από όλην την προσπάθειαν και την αγάπην του κόσμου. Εγκαταλείπω το έργον μου και παραδίδω τον εαυτό μου εις Σε. Δημιουργέ μου,δι’αυτά τα άγια πάθη Σου δέξαι με και διατήρησόν με πιστόν μέχρι του θανάτου μου. Εις το εξής Ιησού μου,δεν επιθυμώ πλέον να ζήσω παρά μόνον διά Σε. Δεν επιθυμώ να ζητήσω τίποτε άλλο,παρά μόνον το θελημά Σου.Βοήθησόν με διά της Χάριτός Σου.Και Συ,Παναγία Θεοτόκε,η ελπίς μου,μη μου αρνηθής,δέομαι,της προστασίας Σου’’

Μία τέτοια προσευχή-θυσία και θυμίαμα καρδιακό σήμαινε την επιστροφή του προς στον Θεό.

………………………………………………………………………………………Βρισκόταν φοιτητής, στην Ζυρίχη, την εποχή που το ορμητικό κύμα της αθεϊας στην Ευρώπη. Όταν ήμουν φοιτητής, θα διηγηθή αργότερα σε αγιορείτες πατέρες, μας έβαζαν να γράφουμε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο..και αν δεν το γράφαμε, δεν μας έδιναν προβιβάσιμο βαθμό! ’Βρε πάτερ Γεράσιμε,του έλεγε τότε κάποιος απλοϊκός ασκητής, τέτοια πράγματα διδάσκουν στα Πανεπιστήμια!! Είδαμε ποτέ κυπαρίσσι να γεννήση μιά καρυδιά, η φύτρωσε ποτέ κανένα πεύκο από αμυγδαλιά; Άλλο είδος το ένα κι άλλο είδος το άλλο. Και γιατί τώρα δεν γίνονται άνθρωποι από τον πίθηκο;;ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Απο τη ΔΑΦΝΗ


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...