Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009

Αγίου Νικοδήμου Αγειορείτου: Περί των ειδών της μαγείας

Ότι πάμπολλα είναι τα είδη των μαγικών
Καθώς ο διάβολος υπήρχε πριν από την πτώση του νους ενοειδής και αμέριστος για την προς υπέρ νουν ένα ομοίωση, το οποίο (υπέρ νουν ένα) είναι ο Θεός, και ύστερα χωρίσθηκε από το υπέρ νουν ένα και αφού έπεσε σε πολλά έγινε νους ποικίλος και πολυμέριστος, με τον ίδιο τρόπο και τα είδη της κακίας που εφεύρε και επινόησε είναι πολυποίκιλα και σχεδόν αναρίθμητα∙ έτσι ακολούθως και τα είδη των μαγικών που και επινόησε και τα έσπειρε στους ταλαίπωρους ανθρώπους είναι διάφορα και πάμπολλα. Γι’ αυτό για να γίνει και ο παρών λόγος σαφής και ευκολοκατάληπτος σε αυτούς που τον διαβάζουν, καλό είναι να πούμε από πριν όσα είδη μαγείας μπορούμε και πως ονομάζονται αυτοί που τα μεταχειρίζονται και μετά να πούμε για την γιατρειά αυτών και για τη διόρθωσή τους.

Τι είναι μαγεία

Πρώτο , λοιπόν , είδος μαγείας είναι η κυρίως και καθαυτό λεγόμενη μαγεία, η οποία φαίνεται ότι είναι σαν μια τέχνη και επιστήμη, με την οποία καλούνται οι δαίμονες και ερωτώνται και αποκρίνονται φανερώνοντας ή θησαυρούς κρυμμένους ή διάλυση ενυπνίων ή δηλώνοντας άλλα απόκρυφα∙ αυτοί που μεταχειρίζονται αυτή την τέχνη ονομάζονται μάγοι, οι οποίοι διαιρούν τους δαίμονες σε τρείς τάξεις , σε ανώτερους, αυτούς στον αέρα, σε μέσους στη γη και σε κατώτερους, αυτούς τους κάτω από τη γη και λένε, ότι αυτοί του αέρα είναι αγαθοποιοί , αυτοί στη γη είναι καλοί και κακοί, και αυτοί που βρίσκονται κάτω από τη γη είναι όλως διόλου κακοί και μ’ όλο που όλοι οι δαίμονες είναι αληθινά κάκιστοι και κακοποιοί και ποτέ δεν είναι αγαθοποιοί. Τέτοιοι ήταν οι Αιγύπτιοι ο Ιαννής δηλ. Ιαμβρής, για τους οποίους γράφει ο Παύλος στην προς Τιμόθ. β΄ επιστολή, κεφ. γ΄στιχ. 8, και οι Χαλδαίοι, καθώς είναι γραμμένο στο β΄ κεφάλαιο του Δανιήλ, οι οποίοι λεγόντουσαν και σοφότεροι των άλλων σοφών. Αυτοί ήταν οι μάγοι όπου ήλθαν και προσκύνησαν τον Χριστό, για τους οποίους μιλάει ο μέγας Βασίλειος, ότι καταγίνονταν με την αστρολογία και στις κινήσεις και τις αιτίες και τα πάθη της φύσεως. «Έθνος Περσικόν οι μάγοι, μαντείας και επαοιδίαις και φυσικαίς τισίν αντιπαθείαις προσέχοντες και περί την τήρησιν των μεταρσίων εσχολακότες» (Λόγ. εις την Χριστού Γέννησιν). Έτσι συνάγεται ότι οι μάγοι ονομάζονται κοινώς όλοι οι μάντεις και επαοιδοί και γύφτες και οι τα περίεργα μεταχειριζόμενοι.

Τι είναι η μαντεία.

Δεύτερο είδος των μαγικών είναι η μαντεία, την οποία εκείνοι που μεταχειρίζονται ονομάζονται μάντεις. Αυτοί είναι εκείνοι που αφιερώνουν τον εαυτό τους στους δαίμονες και δια μέσου της παλάμης του χεριού τους ή της λεκάνης ή των θυσιών ή απατηλών εμπλάστρων ή άλλων τέτοιων σημειων , νομίζονται ό τι προλέγουν εκείνα που πρόκεται να γίνουν , σύμφωνα με τον Ματθαίο Βλάσταη (στοιχ. μ΄)

Τι είναι η γοητεία.

Τρίτον είδος είναι η γοητεία και αυτοί που την ενεργούν λέγονται γόητες, οι οποίοι παίρνουν το όνομα τους από τους γόους και θρήνους που κάνουν επάνω στα μνήματα, επικαλοόυμενοι δαίμονες για να κάνουν κάποιον παράλυτων και κλινήρη σε όλη του τη ζωή ή τυφλό ή κουφό ή ασθενή. Γι’ αυτούς νομίζουν κάποιοι ότι βγάζουν και τους νεκρούς από τον άδη, καθώς η εγγαστρίμθος τον προφήτην Σαμουήλ (Α΄βασιλ. κη΄ 3). Με τους γόητες αυτούς συναριθμούνται και εκείνοι που βλέπουν στους τάφους κάποιες φαντασίες και ανοίγοντας τους καίνε τους λεγόμενους βρυκόλακες∙ μερικόι θέλουν τους γόητες να είναι ίδιοι με τους γητευτές, όπως ο Ματθαίος Βλασταρης(στοιχ. μ΄) , άλλοι όμως λένε ότι είναι άλλοι οι γητευτές.

Τι είναι η γητεία

Τέταρτο είδος είναι η γητεία, και οι εργαζόμενοι σε αυτήν λέγονται γητευτές, οι οποίοι μαζί με τις επικλήσεις των δαιμόνων , σμίγουν και τους ψαλμούς του Δαβίδ και τα ονόματα των αγίων και του Χριστού και της Θεοτόκου, καθώς τέτοιες είναι οι κακόγριες, οι Ατσιγκάνες και οι μεθύστριες γυναίκες

Τι είναι η επαοιδία

Πέμπτο είδος είναι η επαοιδία, και αυτοί την την ενεργούν ονομάζονται επαοιδοί, οι οποίοι τραβούν τους δαίμονες σε εκείνα που θέλουνε κάποιες επωδές και καλέσματα, εκείνους τους οποίους ονομάζει η Γραφή ότι αντιστάθηκαν στον Μωϋσή και έκαναν κατά φαντασία μερικά θαύματα, όπως φαίνεται στο ζ΄ και η΄ κεφάλαιον της Εξόδου και εκείνοι που δένουν τα θηρία, όπως λύκους αρκούδες και άλλα για να μη τους φάνε τα ζώα τους όταν βρίσκονται έξω την νύχτα και εκείνοι που πιάνουν τα φίδια και τα κάνουν να μη τους δαγκώνουν. Επαοιδοί ονομάζονται και εκείνοι που με διαβολική τέχνη και μαγεία δένουν τα ανδρόγυνα.

Τι είναι η φαρμακεία

Έκτο είδος είναι η φαρμακεία, και αυτοί που την μεταχειρίζονται ονομάζονται φαρμακοί, οι οποίοι με μαγική τέχνη κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά πιοτά, ή για να θανατώσουν κάποιον, ή για να σκοτίσουν τον εγκέφαλο του , ή για να τον τραβήξουν στην σαρκική αγάπη τους, τα οποία μάλιστα μεταχειρίζονται οι γυναίκες προς τους άνδρες, για να τους τραβήξουν σε έρωτα.

Τι είναι η οιωνοσκοπία

Έβδομον είναι η οιωνοσκοπία, και αυτοί που την μεταχειρίζονται ονομάζονται οιωνιστές, οι οποίοι προλέγουν τι έχει να γίνει, ή από το πέταγμα των πουλιών ή από τις διάφορες φωνές τους και μάλιστα από τους κόρακες, από όπου λέγεται και οιωνοσκοπία. Με τους οιωνιστές συναριθμούνται και εκείνοι που πιστεύουν πως υπάρχουν συναπαντήματα και ερωτήσεις των ανθρώπων καλά ή κακά, και μάλιστα όταν πηγαίνουν να ψαρέψουν ή να κυνηγήσουν ή να κάνουν ταξίδι. Όμοια και εκείνοι που πιστεύουν όνειρα και τύχες και ροιζικά και στοιχεία και ποδαρικά και όνειρα και πως οι ημέρες και ώρες, άλλες είναι καλές και άλλες είναι κακές, και μάλιστα οι Τρίτες, στις οποίες ούτε οι ναύτες κινούν από το λιμάνι για να ταξιδέψουν , ούτε οι έμποροι αρχίζουν το εμπόριο τους, ούτε οι υπόλοιποι κάνουν αρχή για τις υποθέσεις τους που έχουν να κάνουν. Σε αυτό το είδος αναφέρονται και εκείνοι που παρατηρούν τις λεγόμενες δρύμες και εκείνοι που από περιέργεια διαβολική δεν δίνουν στους γείτονες τους φωτιά και φως. Εκείνοι που θυμιάζουν τα στοιχεία του σπιτιού τους και τις συκιές τους και χαιρετούν το φεγγάρι προσκυνώντας, όταν το δουν καινούργιο, και πιστεύουν πως υπάρχουν νεράιδες στην θάλασσα και στις βρύσες και καλικάντζαροι. Παρόμοια και εκείνοι που περιεργάζονται τις φυσικές κινήσεις των μελών του σώματός τους και όταν τους τρώει το χέρι και η μύτη, λένε ότι έχουν να πιάσουν χρήματα ή κάτι άλλο και να μυρίσουν ευώδη και μυριστικά, και όταν παίζει το μάτι τους, προμαντεύουν ότι έχουν να δουν κανένα φίλο ή κάτι άλλο. Και όταν τύχει να βοήσει το αυτί τους, λένε ότι έχουν να ακούσουν τίποτα λόγια και νέα και άλλα όμοια φλυαρήματα, για τα οποία λέει ο σοφός Ιωσήφ Βρυέννιος ( τομ . γ΄, σελ. 121). Με τους παραπάνω συναριθμούνται και εκείνοι οι λεγόμενοι Χριστιανοί , οι οποίοι όταν έχουν να θεμελιώσουν καινούργιο σπίτι ή να κατασκευάσουν καράβι, ή καΐκι ή βάρκα, σφάζουν στα θεμέλια του σπιτιού τους και στην καρίνα του καραβιού και του καϊκιού και της βάρκας, πρόβατο ή πετεινό ή άλλο ζώο ήμερο, με σκοπό να έχει το σπίτι και το καΐκι τους, στοιχειό καλό και ήμερο , προσφέροντας αυτά θυσία στον διάβολο.

Τι είναι η νεφοδιωκτική

Ένατο είδος μαγέιας είναι η νεφοδιωκτική, και αυτοί ονομάζονται νεφοδιώκτες, οι οποίοι παρατηρώντας τα σχήματα των νεφελών , και μάλιστα όταν ο ήλιος βασιλεύει, προλέγουν τα μέλλοντα, ώστε αν δουν τα σύννεφα σαν σχήμα ανθρώπου με όπλα, προλέγουν ότι έχει να γίνει πόλεμος και άλλα παρόμοιες φλυαρίες.

Τι είναι η μαθηματική και αστρολογία

Ένατο είδος μαγείας είναι η μαθηματική και αστρολογία, και αυτοί που την μεχειρίζονται ονομάζονται μαθηματικοί και αστρολόγοι, οι οποίοι είναι εκείνοι που λένε πως διοικούνται και κυβερνούνται τα προαιρετικά των ανθρώπων κινήματα , από την κίνηση του ουρανού και των αστέρων. Και στα άστρα αφιερώνουν ολοκληρωτικά τα πάθη και τις ορμές της ψυχής, και στο διαφορετικό σχηματισμό των αστέρων , εξαρτούν αυτά που τους συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων, και εκείνα που με συνέργεια των δαιμόνων μαντεύονται με τα αστέρια και προσέχουν στα αστέρια σαν να είναι θεοί και, απλά να πούμε , μαθηματικοί ονομάζονται αυτοί που με περιέργεια και έξω του πρέποντος μεταχειρίζονται τα μαθηματικά. Με τους μαθηματικούς και αστρολόγους πρέπει να συναριθμούνται και εκείνοι που προμαντεύουνε τι μέλλει να γίνει, από τις βροντές και τις αστραπές και τους σεισμούς και τις αστραπές και από τις ημέρες του Αυγούστου , τις καλούμενες ημερομήνια.

Τι είναι τα φυλακτάρια

Δέκατο είδος μαγείας είναι τα φυλακτάρια, τα οποία όσοι μεταχειρίζονται ονομάζονται φυλακτήριοι. Είναι εκείνοι που κάνουν τα φυλακτά, τυλίγοντας τα με κλωστή μεταξωτή και γράφοντας σε αυτά ονόματα δαιμονικά. Φυλακτήριοι λέγονται ακόμη και εκείνοι που παίρνουν τα φυλακτήρια αυτά και τα κρεμούν στο λαιμό τους ή στο χέρι τους για να τα έχουν σε εμπόδιο κάθε κακού. Με αυτούς πρέπει να συναριθμούνται και εκείνοι που σέρνουν τις αρκούδες, οι οποίοι κρεμώντας από το κεφάλι και από όλο το σώμα τους βαμμένα σχοινιά, κουρεύουν από τις τρίχες των αρκούδων και τις δίνουν με τα βαμμένα στους ανθρώπους για να τα έχουν φυλακτά εμποδιστικά στις ασθένειες και στη βασκανία των ανθρώπων∙ με αυτούς συναριθμούνται και εκείνοι οι ιερείς που γράφουν φυλακτά για να περάσει η θέρμη ή άλλη ασθένεια∙ παρόμοια και εκείνοι πού φτύνουν στο κόρφο τους , τάχα για να εμποδίσουν με το φτύσιμο τη βασκανία.

Τι είναι κλήδονες

Ενδέκατο είδος είναι οι κλήδονες, οι οποίοι είναι μια παρατήρηση των μελλόντων με λόγια και κλήσεις από το κλώ, το καλώ, όπως λέει ο Θεοδώρητος(β΄τόμος της Οκτατεύχου), τα οποία έως σήμερα γίνονται με πολλούς τρόπους και μάλιστα στα νησιά κατά το γεννέσιο του Προδρόμου, με τα οποία προμαντεύουν την τύχη και την μοίρα και το ριζικό κάθε άνδρα ή γυναίκας. Με τους κλήδονες συναριθμούνται και οι πυρκαγιές που ανάβουν μερικοί μπροστά στα εγαστήρια τους και περνούν τόσο στις πρωτομηνιές όσο και στα γεννέσιο του Προδρόμου∙ ομοίως και οι εγγαστρίμυθοι , αυτοί που από την κοιλιά τους φωνάζουν και λένε μύθους και μαντείες, οι οποίες λέγονται εντερομαντείες. Το ίδιο και οι γνώστες, οι οποίοι από την ανατομή των σπλάγχνων των ζώων μαντεύουν από όπου ονομάστηκαν και ηπατοσκόποι∙ παρόμοια και οι κακόγριες εκείνες που μαντεύουν με κριθάρια ή με κουκιά ή χύνουν κάρβουνα ή χασμουριούνται ή φυσούν ή κρυφομιλούν ή άλλα όμοια κάνουν.

Τι είναι το 12ο είδος της μαγείας

Δωδέκατο είδος μαγείας είναι το να περνούν μερικοί τα ασθενή παιδία τους από κουλούρες τάχα για να γίνουν δυνατά∙ το να βάζουν οι βοσκοί μικρό κόκαλο στο πόδι των προβάτων και των τράγων για να αυξήσει το ποίμνιό τους∙ το να κάνουν μαγικά οι ψαράδες στη θάλασσα για να μαζεύονται τα ψάρια να τα πιάνουν∙ το να πηγαίνουν στους μάγους να ζητούν βοήθεια για να νικήσουν σε δίκη που έχουν με άλλον∙ το να ξεσηκώνονται μερικοί άνδρες και γυναίκες και μάλιστα οι κακόγριες και να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο και εκεί ή να πνίγουν βρέφη ή άλλα κακά να κάνουν όπως έκανε ο Ηλιόδωρος ο μάγος και στην Πάτμο ο Κύνωψ και ο Σίμων. Το να παίρνουν μερικοί ιερείς κεριά πίσσινα και να πηγαίνουν μέσα στα βουνά και τα λαγκάδια και εκεί να τα ανάβουν και φορώντας ανάστροφα τα ιερά τους να διαβάζουν την Σολομωνική ή να πούμε καλύτερα την δαιμονική και έτσι να κάνουν να πεθαίνουν οι εχθροί τους ή να ψοφούν τα ζώα τους, καθώς ένα τέτοιο πράγμα γίνεται στην Κρήτη και την Κύπρο ( τον 18ον αιώνα)

Τι είδος μαγείας είναι τα βαστάγματα των εικόνων

Δέκατο τρίτο είδος μαντείας και μαγείας είναι το να βαστάζουν κάποιοι κοσμικοί Χριστιανοί , τις ιερές εικόνες του αγίου Γεωργίου, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και άλλων αγίων στους ώμους τους, και να τρέχουν σαν τρελλοί και δαιμονισμένοι εδώ και εκεί μέσα στα βουνά και τα λαγκάδια και να χτυπούνε πότε σε ένα μέρος και πότε σε άλλο με τις άγιες εικόνες, λουσμένοι στον ιδρώτα τάχα από το βάρος των αγίων εικόνων, και προμαντεύοντας κάποια πράγματα, και φανερώνοντας εκείνα που κάποιοι έχασαν και άλλα παρόμοια.


Αυτά είναι τα κυριότερα και καθολικότερα είδη της μαγείας∙ είναι όμως και άλλα πάμπολλα, άλλα αυτά μπορούνε να αναφέρονται∙ καθώς τα περισσότερα είδη από αυτά , τόσο η θεία Γραφή , όσο και διάφοροι κανόνες των ιερών Συνόδων και των θείων Πατέρων περιλαμβάνουν , και μάλιστα ο ξα΄ και ξε’ κανόνας της αγίας και οικουμενικής ς΄ Συνόδου. Καιρός όμως είναι να πούμε τώρα ότι αυτά τα είδη των μαγικών , είναι τελείως εμποδισμένα να τα κάνουν οι Χριστιανοί∙ διότι αν η θεία Γραφή εμποδίζει και λέει να μη τα μεταχειρίζονται αυτά οι Εβραίοι , οι Εβραίοι που ήταν αρχάριοι , και ήταν σαν νήπια κάτω από τη σκιά του νόμου, πόσο μάλλον εμποδίζει τους Χριστιανούς να μην ενεργούν αυτά τα πράγματα; Τους Χριστιανούς , που είναι τέκνα της αλήθειας και της χάριτος του Ευαγγελίου, που έφτασαν σε μέτρα άνδρα τέλειου και σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, κατά τον Απόστολο.

Τι πρέπει οι Χριστιανοί να κάνουν για να προφυλάγονται από τα μαγικά

Πλήν για να προφυλάγεστε από τα μαγικά και από την ενέργεια των δαιμόνων και μάγων , να έχετε όλοι μικροί και μεγάλοι , άνδρες και γυναίκες, τίμιο Σταυρό, είτε ξύλινο, είτε χάλκινο, είτε άλλη ύλης κρεμασμένο στον λαιμό σας, καθώς αναγιγνώσκουμε στο βίο των αγίων πέντε Μαρτύρων , ότι και οι παλιοί Χριστιανοί όλοι είχαν Σταυρό στον τράχηλό. Και για αυτό, ο αποστολικός Παγκράτιος, ο Ταυρομενίας Επίσκοπος , σε όσους βάπτιζε Χριστιανούς , έδινε και ένα Σταυρό κέδρινο∙ διότι πολύ φοβάται ο διάβολος και οι δαίμονες τον τύπο του τιμίου Σταυρού και φεύγουν από εκεί όπου τον βλέπουν, καθώς και αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες το ομολόγησαν. Γιατί όταν ρωτήθηκαν κάποτε από τον άγιο Ιωάννη τον Βοστρινόν, που είχε εξουσία κατά των ακάθαρτων πνευμάτων , ποια πράγματα από τους Χριστιανούς φοβούνται περισσότερο; Αποκρίθηκαν , ότι φοβούνται τρία πράγματα∙ τον Σταυρό που φοράνε οι Χριστιανοί στον τράχηλό, το άγιο Βάπτισμα και την θεία Κοινωνία, όπως αυτό αναφέρεται στις χειρόγραφες Συλλογές που έκανε ο Ιωάννης Αντιοχείας. Γι’ αυτό είναι προφύλαξη μεγάλη και το να κάνουν οι Χριστιανοί τον Σταυρό τους κάθε φορά που πίνουν νερό ή όταν αρχίζουν να κάνουν κάθε υπηρεσία και τέχνη, καθώς τους παραγγέλλει ο θείος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων.

Μεγάλο όμως όπλο και άρμα κατά του διαβόλου είναι και το να έχουν οι Χριστιανοί στο σπίτι τους άγιο Ευαγγέλιο επειδή λέει ο Χρυσόστομος ότι στο σπίτι εκείνο που υπάρχει Ευαγγέλιο εκεί δεν μπαίνει ο διάβολος∙ «Ει γάρ εν οικία ένθα αν Ευαγγέλιον η κείμενον, ου τολμήσει προσελθείν ο διάβολος∙ πολλώ μάλλον ψυχής νοήματα τοιαύτα περιφερούσης, ουχ άψεται ποτέ, ουδέ επιβήσεται δαίμων∙ ουχ αμαρτίας φύσις» (Ομιλία , λβ΄εις το κατά Ιωάν.)∙ και οι παλιοι Χριστιανοί είχαν και από το λαιμό τους κρεμασμένα μικρά άγια Ευαγγέλια σε προφύλαξή τους και μάλιστα οι γυναίκες και τα παιδία, όπως μαρτυρέι ο ίδιος ο Χρυσόστομος λεγοντας∙ «ουχ όράς πως αι γυναίκες και παιδιά , τα μικρά , αντί φυλακής μεγάλης Ευαγγέλια εξαρτώσι του τραχήλου και πανταχού περιφέορυσιν, όπου περ αν απιώσιν;» (Ανδρ. ιθ΄). Πολλοί όμως και σήμερα περιφέρουν μαζί τους άγια Ευαγγέλια. Τα ανδρόγυνα για να μη φοβούνται από το δέσιμο όταν στεφανώνονται, πρέπει να εξομολογούνται πριν του γάμου, να νηστεύουν τρεις ημέρες και να στεφανώνονται γινομένης λειτουργίας και έτσι να μεταλαμβάνουν τα θεία Μυστήρια. Κάποιοι όμως λένε, ότι είναι προφυλακτικό του δεσμού και το να βαστάνε επάνω τους γραμμένο το τροπαράκι εκείνο της Πεντηκοστής, που λέει∙ «Λύει τα δεσμά και δροσίζει την φλόγα, ο τρισσοφεγγής της θεαρχίας τύπος» και προ πάντων πρέπει να έχουν τα ανδρόγυνα, πίστη στερεά και αδίστακτη στον Κύριο, ο οποίος θα διαλύσει τις ενέργειες των δαιμόνων. Αν για τηνολιγοπιστία κάποιων Χριστιανών , δείχνουν οι δαίμονες κάποιες φαντασίες, σε μερικών ανθρώπων τάφους ή σπίτια ή σε άλλον τόπο, εκεί πρέπει να καλείται ιερέας να ψάλλει αγιασμό και να ραντίζεται ο τόπος και με τη θεία χάρη διαλύεται η ενέργεια των δαιμόνων. Και μάλιστα εξαιρετικά όταν χριστιανός έχει να κτίσει σπίτι ή μύλο ή να κατασκευάσει καΐκι, ας περνει τον ιερέα να ψάλλει αγιασμό και να διαβάσει τη ευχή του ευχολογίου για θεμέλιο οίκου και τότε ας βάζεται το θεμέλιο του σπιτιού και ας κατασκευάζεται το καΐκι.

Ότι αν και αληθινά οι μάγοι μπορούσαν να δώσουν υγεία, πάλι πρέπει να τους αποστρεφόμαστε.

Και για να πω με συντομία, αν είσαι βέβαιος αδελφέ, ότι οι μάγοι και οι δαίμονες σε κάνουν υγιή από την ασθένεια και πληροφορείσαι , ότι μπορούν υποθετικά να σου χαρίσουν πενήντα χρόνια ζωής και ότι έχουν δύναμη να αναστήσου νεκρό( τα οποία και τα δύο είναι αδύνατα σε αυτούς) πάλι πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, να μη προστρέξεις σ’ αυτούς για να σε βοηθήσουν· γιατί; Γιατί αρνείσαι τον Θεό προδίδεις τον Χριστό, αθετείς την ευσέβεια και τη πίστη σου και εξ εναντίας, γιατί λατρεύεις τον διάβολο, προσκυνάς τους υπηρέτες του δαίμονες και γίνεσαι σ’ αυτούς υπόδουλος σε όλο το υπόλοιπο διάστημα της ζωής σου, διότι αν και γίνεις υγιής από την ασθένειά σου θα πάσχεις όμως παντοτινά από ένα έλεγχο πικρό της συνειδήσεώς σου, ότι για μια μικρή ασθένεια, παρέβηκες τις υποσχέσεις που έδωσες στον Χριστό και αρνήθηκες την πίστη σου. Έτσι η υγεία σου αυτή θα είναι πικρότερη και από την πλέον βαρύτερη ασθένεια, όπως λέει ο χρυσόγλωσσος Ιωάννης. Θέλεις να το πληροφορηθείς; Άκουσε τι λέει στο Δευτερονόμιο. Εάν αναστή εν σοι προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνιον και δω σημείνον και τέρας ο ελάλησε προς σε λέγον· πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις, ούκ ακούσεσθε των λόγων του προφήτου εκείνου … ότι πειράζει Κύριος ο Θεός υμώς ειδέναι, ει αγαπάτε τον Θεόν υμών , εξ όλης της ψυχής υμών» (Δεύτερ. ιγ΄1). Δηλαδή εάν ο προφήτης εκείνος πει, ότι εγώ μπορών να αναστήσω νεκρό, μόνο πεισθήτε σε μένα και προσκυνήστε τα είδωλα ή τους δαίμονες και στα αλήθεια μπορέσει με το έργο να αναστήσει τον νεκρό, που υποσχέθηκα, πάλι να μην του ακούσετε για να προσκυνήσετε τον διάβολο και τους δαίμονες, διότι ο Θεός συγχώρησε να κάνει ο προφήτης κείνος αυτό το θαυμαστό για να δει αν εσείς τον αγαπάτε με όλη σας την καρδιά και δεν λατρεύετε κάποιον άλλον έξω από αυτόν. Έτσι ερμηνεύει το ρητό αυτό ο θείος Χρυσόστομος, σε αυτόν τον κατά Ιουδαίων λόγο του. Ακούς αδελφέ φοβερό λόγο που λέει ο ίδιος ο Θεός; Λοιπόν άφησε την πρόφαση αυτή που σου υποβάλει ο διάβολος το να πηγαίνεις στους μάγους για θεραπεία της ασθένειας σου και φύγε από αυτούς σαν από φωτιά.


Ότι μόνο ο Θεός ξέρει τα αποκρυφα- ότι οι άγγελοι και άνθρωποι από τον Θεό γνωρίζουν τα απόκρυφα- Ότι οι δαίμονες απόκρυφα δεν γνωρίζουν

Προς την β΄ πρόφαση εκείνων που λένε ότι πηγαίνουν στους μάγους και τους δαίμονες για να μάθουν τι έχουν να πάθουν ή για να βρούν θησαυρούς και άλλα απόκρυφα πράγματα, αποκρινόμαστε ότι μόνο ο Θεός κυρίως είναι που ξέρει όλα τα απόκρυφα πράγματα και προγνωρίζει τα μέλλοντα , καθώς λέει ο Ιερεμίας· « ο ων Κύριε… ου μη αποκρυβη από σου ουδέν» (Ιερεμίας)· και ο Σειράχ· «έγνω γαρ ο Κύριος πάσαν είδησην, και ενέβλεψε εις σημείον αιώνος, απαγγέλλων τα παρεληλυθότα και επεσόμενα, και αποκαλύπτων ίχνη αποκρύφων». (Σειρ. μβ΄1Cool. Οι Άγγελοι όμως και οι άνθρωποι , γνωρίζουν κάποτε τα κρύφια, αλλ’ όχι από μόνοι τους αλλά εξ αποκαλύψεωως και ελλάμψεως του θείου φωτός, καθώς έχει γραφεί· « Ο Θεός αποκαλύπτει βαθέα και απόκρυφα» (Δαν. β ΄ 22). Οι μάγοι όμως και οι δαίμονες επειδή είναι σκοτισμένοι και δεν έχουν το φωτισμό του Θεού, ακολούθως δεν μπορούν να ξέρουν τα απόκρυφα· και αυτό γίνεται φανερ από το ενύπνιο , που είδε ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς, ο οποίος, αμέσως που είδε το όνειρο το λησμόνησε, και κάλεσε όλους τους επαϊδούς και τους μάγους και φαρμακούς και Χαλδαίους και τους πρόσταξε , όχι μόνο να του εξηγήσουν τι φανέρωνε το όνειρο του, αλλά ακόμη και το ίδιο το όνειρο, εκείνο που είδε, διαφορετικά, έχουν να θανατωθούν. «πλήν το ενύπνιον και την σύγκρισιν αυτού απαγγείλατε μοι» (Δαν. β΄6). Στεναχωρέθηκαν οι ταλαίπωροι μάγοι, παρακάλεσαν με όλη τους την καρδιά τους δαίμονες που λάτρευαν για να τους φανερώσουν το όνειρο, αλά μάταια· επειδή το όνειρο ήταν τόσο κρυφό , που ούτε οι δαίμονες μπόρεσαν να το γνωρίσουν. Έτσι δόθηκε απόφαση βασιλική για να θανατωθούν οι μάγοι ώσπου ο Θεός φανέρωσε και το ενύπνιο και την εξήγηση του στον προφήτη Δανιήλ, και με αυτόν τον τρόπο, γλυτωσαν εκείνοι από τον θάνατο, όπως είναι αυτά γραμμένα στο β΄κεφάλαιο του Δανιήλ.

Ότι οι δαίμονες δεν ξέρουν τι πρόκειται να πάθει ή να γίνει ο άνθρωπος.- Ότι οι δαίμονες τα φυσικά και προαιρετικά, τα γνωρίζουν με αμφιβολία- Ότι οι δαίμονες ακόμα και αν γνωρίζουν την αλήθεια δεν τη φανερώνουν.


Αλλά ούτε ξέρουν οι δαίμονες τι έχει να γίνει ή να πάθει ο άνθρωπος· επειδή ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος , αν θέλει , κλίνει στο καλό, εάν όμως δεν θέλει, κλίνει στο κακό. Έτσι είναι άδηλο στο τέλος, στο οποίο έχει να καταντήσει. Και αυτό γίνεται φανερό από την ιστορία του Ιώβ. Γιατί το τέλος του Ιώβ δεν μπόρεσε να γνωρίσει ο διάβολος, διότι αυτός αγωνιζόταν και φρόντιζε να κάνει τον Ιώβ να βλαστημήσει κατά του Θεού και με αυτό να τον κολάσει, ο Ιώβ όμως, επειδή ευχαρίστως υπέμενε τα δεινά, στεφανώθηκε περισσότερο…. Ναι μεν προγνωρίζουν πολλά και οι δαίμονες , όπως λένε οι ιεροί θεολόγοι , αλλά ως επί το πλείστον τα φυσικά, συμπεραίνοντας τη γνώμη τους από τους λόγους και νόμους της φύσεως· καθώς και πολλοί από τους ανθρώπους, όπως και οι φιλόσοφοι. Τα προαιρετικά όμως και αυτά που βρίσκονται στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου, ο Θεός μόνος κατ’ ακρίβεια τα ξέρει , ως πλάστης των καρδιών , καθώς είπε ο Σωλομών· «συ μονώτατος οίδας την καρδίαν πάντων υιών ανθρώπων» (Γ΄Βασ. η΄ 3), ο διάβολος όμως από τα κινήματα του σώματος, συμπεραίνει μερικά από αυτά, καθώς λέει ο Πηλουσιώτης Ισίδωρος,γράφωντας· « ου τα κατά διάνοιαν οίδε, ω πραότετε, ο διάβολος· της γάρ θείας μόνης εστί τούτο εξαίρετον δυνάμεως, της πλασσάσης κατά μόας τας καρδίας ημών· αλλά από τηντου σώματος κινημάτων , τα της ψυχής θηρεύεται βουλεύματα» (Επιστ. ρνς΄Αρχοντίω πρεσβυτέρω). Εκτός αυτού και τα φυσικά και τα προαιρετικά πράγματα που οι δαίμονες φαίνονται ότι προγνωρίζουν , όλα τα προγνωρίζουν αμφίβολα, όλα σκοτεινά , όλα ασαφή και λοξά. Γι’ αυτό και ο δαίμονας ο καλούμενος Απόλλων και το είδωλο του, ονομαζόταν Λοξίας και από αυτούς του ίδιους τους Έλληνες· διότι όσους χρησμούς και μαντείες προέλεγε ήταν λοξοί σαν το περπάτημα του καβουριού και μπορούσαν να νοηθούν και έτσι κι αλλιώς και σε ένα νόημα και σε οτιδήποτε άλλο και αφήνω να λέω, ότι οι δαίμονες τις περισσότερες φορές γνωρίζουν την αλήθεια, όμως δεν θέλουν να την ομολογήσουν θεληματικά, εκτός από ανάγκη μεγάλη. Διότι με το να είναι φυσικά ψεύτες, συνεπάγεται ότι αγαπούν πάντοτε το ψεύδος, μισούν την αλήθεια, καθώς είπε ο Κύριος· «εκείος ανθρωποκτόνος ήν απ’ αρχής και εν τη αληθεία ούχ έστηκεν … ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού.

Για ποια αιτία προλέγουν κάποια πράγματα οι δαίμονες και γίνονται

Ξέρετε γιατί μερικές φορές οι δαίμονες προλέγουν κάποια πράγματα και γίνονται; α΄Διότι εσείς δεν πιστεύετε αδίστακτα στον Κύριο, αλλά πιστεύετε και στους δαίμονες, γι’ αυτό εξ αιτίας της δικής σας απιστίας, παραχωρεί ο Θεός να γίνωνται εκείνα, που σας προλέγουν εκείνοι , καθώς μαρτυρεί ο Χρυστόστομος· «τι ουν ότι λέγουσι φησί και εκβαίνει; Επειδή συ πιστεύει , είγε και εκβαίνει»(Αυτ. Δηλ. Λόγ. η΄στην Β΄ προς Τιμόθεο.) και β΄ διότι εσείς, με το να είστε δούλοι στον διάβολο, αγαπώντας τα διαβολικά του έργα και τα πάθη, γι’ αυτό έχοντας σας υπό την εξουσία του αυτός, ό,τι θα προειπεί για εσάς , το κάνει και με τα έργα, καθώς και ένας κλέπτης όταν σκλαβώσει κανένα άνθρωπο, αν πει σε αυτόν ότι έχει να ζήσει , ή να πεθάνει, γίνεται. Διότι αν θέλει ο κλέπτης εκείνος να του αφήσει τη ζωή , ή να τον θανατώσει , μπορεί να κάνει και τα δύο, σύμφωνα με τον Χρυσρρήμονα· «Ειπέ μοι ει τις λήσταρχος υιόν βασιλέως αυτώ προφυγόντα εις ερημίαν , και την εκείνου συνοίκησιν αγαπήσαντα, υπο χείρας έχει και εξουσίαν, δυνήσεται αυτώ ειπείν, ει τελευτά, ει ζή; Και σφόδρα γε δυνήσεται, τι δη ποτέ; ούκ επειδή προείδε το μέλλον, αλλ’ επειδή εκατέρου κύριος γίνεται , του αφανίσαι και σώσαι τον παίδα, εκείνου ποιήσαντος αυτόν κύριον» (αυτ.). Έτσι σε ένα Χριστιανό που έχει πίστη στερεά στον Κύριο και φυλάγει τις εντολές του, καμία δύναμη δεν έχουν οι δαίμονες, ή να προειπούν ή να κάνουν τίποτα. Και πάλι αυτός ο ίδιος ο Χρυσόστομος το λέει για τον εαυτό του·» ει δε τινα έχουσν δύναμιν προγνωστικήν, εμοί τω πιστώ τουτους άγε· ου μεγαληγορέων λέγω…αμαρτημάτων μεν γαρ ειμί μεστός· τούτων δε ένεκεν , ούκ αν ταπεινοφρονήσαιμι· πάντων τη του Θεού χάριτι καταγέλω· ΄γε προς εμέ τον άνδρα τον μάγον , ει τινα έχει δύναμιν προγνωστικήν, ειπάτω τι μοι συμβήσεται· αύριον τι έσται μοι· αλλ’ ούκ έχει τηνεμήν αρχήν οδέ την υποταγήν»(Αυτ). Ώστε από τους λόγους αυτούς του θείου Χρυσόστομου, αυτό το καθολικό συμπέρασμα συνάγουμε, ότι οι δαίμονες δεν προγνωρίζουν απλώς κανένα πράγμα· από την προς τον Θεό απιστία και την πίστη στους δαίμονες των Χριστιανών , και από την κακή ζωή τους, λαμβάνουν την αιτία της προγνώσεως.


Ότι ο διάβολος πρέπει να φοβάται τους Χριστιανούς και όχι οι Χριστιανοί τον διάβολο. Ότι αν θέλουν οι Χριστιανοί, ο διάβολος γίνεται μικρός.

Εκτός αυτού και αυτή τη ληστρική και μερική εξουσία , που τώρα έχει ο διάβολος και την απάτη που μεταχειρίζεται, με κανένα άλλο τρόπο δεν μπορεί να την ενεργήσει εκτός με τη θέληση και τη δική μας συγκατάθεση και με τη συγχώρεση και άδεια από το Θεό. Διότι ο διάβολος προσβάλει και πολεμά τον άνθρωπο με τους κακούς λογισμούς, όμως στη θέληση του ανθρώπου στέκεται, ή να δεχτεί την προσβολή των λογισμών , ή να μη τη δεχτεί, χωρίς καμία βία. Έτσι λέγει ο Δαμασκηνός Ιωάννης· «προσβάλλειν μεν τω ανθρώπω συνεχωρήθησαν, (οι δαίμονες δηλαδή )βιάζεσθαι δε τινα ουκ ισχύουσιν· εν ημίν γαρ εστί δέξασθαι την προσβολήν, ή μη δέξασθαι» (Θεολογικ. Βιβλ.β΄κεφ. ιθ΄). Τι φοβάστε λοιπόν Χριστιανοί τον διάβολο που δεν μπορεί να σας κάνει τίποτα με τη βία; Ο διάβολος μάλλον πρέπει να φοβάται εσάς, και όχι εσείς τον διάβολο, διότι εσείς είστε ντυμένοι με όλη την αρματωσιά και πανοπλία του Θεού. Εσείς έχετε ως σφεντόνα το σημείο του τιμίου Σταυρού, με το οποίο και από μακριά σφεντονίζετε όλους τους δαίμονες· εσείς φοράτε ως μαχαίρι δίστομο, το φοβερό όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το οποίο φοβούνται και τρέμουν οι δαίμονες· και εσείς , αν θέλετε να φυλάτε τις εντολές του Κυρίου και να είστε φίλοι και στρατιώτες αληθινοί του ουράνιου Βασιλιά, ούτε μαγικά έχετε ανάγκη , ούτε καμιά άλλη επιβουλή του διαβόλου, αλλά να τον καταπατείτε με τα πόδια σας σαν ένα κλωνάρι, σαν ένα μικρό πουλί , και σαν ένα σκορπιό και μυρμήγκι· «Ιδού δέδωκα φησί ημίν την εξουσίαν , του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων , και επι πάσαν την δύναμιν του εχθρού ,και ουδέν υμάς ου μη αδικήσει»(Λούκ. Ι΄, 19) · ώστε , αν εσείς θελήσετε, τόσο σμικρύνεται και ταπεινώνεται ο διάβολος, που γίνεται σαν ένα νήπιο. Και πάλι αν εσείς θελήσετε, τόσο μεγάλος γίνεται ο διάβολος κατ’ επάνω σας, ώστε που βρυχάται σαν λιοντάρι φοβερό, και ζητά να σας καταπιεί· γι’ αυτό ορθότατα είπε ο Χρυσόστομος· « καταπάτημα αυτών των ημετέρων εποίησε ποδών , αν βουλόμεθα. Όρα τοινύν υπέρ καφαλής εστώτα της ημετέρας· πως δε τούτο γίνεται παρ’ ημών; Αν ημείς βουλώμεθα, μέγας εστίν· αν ημείς βουλώμεθα, γίνεται μικρός· εάν προσέχωμεν εαυτοίς , και μετα του Βασιλέως ώμεν του ημετέρου, συστέλλεται , και παιδίου μικρού ουδέν άμεινον, διακείσεται αν τη προς ημάς μάχη· όταν αποστώμεν αυτού, μέγα φυσά και βρυχάται , τρίζει τους οδόντας· άτε ερήμους ημάς της μεγάλης συμμαχίας λαβών» (Λόγ. ς΄ εις την προς Φιλππ.).

Ότι οι δαίμονες εκείνο που είναι προσταγμένοι κάνουν και όχι παραπάνω ή παρακάτω- Ότι χωρίς την άδεια του Θεού οι δαίμονες κακό δεν κάνουν ούτε σε ανθρώπους ούτε σε ζώα.- ότι οι δαίμονες ούτε στο διάβολο υποτάσσονται χωρίς την άδεια του Θεού.

Και για να συμπεράνω στο σύνολο της απαντήσεως αυτής, επειδή οι δαίμονες δεν μπορούν να σας κακοποιήσουν αδερφοί χωρίς να λάβουν της συγχώρηση και άδεια από τον Θεό, είτε για τις αμαρτίες σας, είτε για να σας κάνει ο Θεός δοκιμότερους με τους πειρασμούς· λοιπόν μάταια κοπιάζετε θεραπεύοντας τους δαίμονες με τα μαγικά. Διότι αυτοί έχουν να κάνουν για πάντα εκείνο που είναι προσταγμένοι από τον Θεό· είτε τους θεραπεύετε , είτε δεν τους θεραπεύετε, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας το ρητό εκείνο του Ησαΐα που λέι· «Κύριος εντέταλται έθνει οπλομάχω» (Ησ. Ιγ΄14)· «μη φοβηθείς φησί τον τύπτοντα (δηλ. τον διάβολο), αλλά παρακάλει τον επιτάσσοντας (δηλ. τον Θεό)· διδασκέσθωσαν οι ειδωλολάτραι , οιλέγοντες θυσίας προσάγειν δαίμοσι πονηροίς, εκμειλισσόμεοι αυτών την κακία….» (Ερμηνεία εις τον Ησαΐα). Τι λέω: όχι μόνο σε σας δεν έοχυν εξουσία οι δαίμονες να προξενήσουν κανένα κακό χωρίς την άδεια του Θεού, αλλά ούτε στους χοίρους και τα άλογα ζώα· και αυτό γίνετε φανερό από την ιστορία που αναφέρει το άγιον Ευαγγέλιο. Να πω ακόμη και κάτι μεγαλύτερο; Όχι μόνο ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό σε εσάς Χριστιανοί , χωρίς την άδεια του Θεού, αλλά ούτε αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες υπηρετούν τον αρχηγό τους διάβολο χωρίς την άδεια κα συγχώρηση του Θεού·…
Αφήστε λοιπόν αδερφοί , τις προφάσεις αυτές, που σας υποβάλλει ο διάβολος, για να ρτον δουλεύετε με τις μαγείες και τα γητεύματα και παύσατε στο εξής από τονα πιστεύετε ως οι μάγοι και δαίμονες έχουν την δύναμη να σας γιατρεύσουν , πως προγνωρίζουν τι έχετ να πάθετε. Παύσατε από το να πιστεύετε πως είναι ποδαρικά καλά και κακά ή ημέρες καλές και κακές ή συναπαντήματα καλά και κακά. Τι κάνεις ανόητε άνθρωπε; Αν εσύ συναντήσει παρθένο ή καλόγερο, λές ότι είναι άσχημη η ημέρα εκείνη· και αν συναντήσεις καμιά πόρνη ή τυφλό ή κουτσό, μαντεύεις ότι είναι καλό συναπάντημα; Ω της αγνωσίας σου! Άκουσε τι σου λέει ο θείος Χρυσόστομος· πως η συνάντηση του ανθρώπου δεν κάνει την ημέρα κακή , αλλά το να ζεις εσύ με τις αμαρτίες . όταν λοιπόν εσύ βγεις από το σπίτι σου φυλάξου μόνο από την αμαρτία και μη φοβάσαι ούτε από αυτόν τον ίδιο τον διάβολο·…Άνθρωπο συναντάς και μαντεύεις και δεν στοχάζεσαι ταλαίπωρε, ότι ο διάβολος πολεμά να σε κάνει να μισήσεις τον αδελφό σου , που δεν σου έκανε κανένα κακό; Και αν ο Θεός σε προστάζει να αγαπάς σους εχθρούς σου, εσύ όμως μισείς εκείνον που δεν σου έσφαλε, γιατί λές πως είχα κακό συναπάντημα; Και ποια συγχώρηση θα λάβεις εσύ;

Σταματήστε να πιστεύετε πως υπάρχουν στοιχειά και νεράιδες και τύχη και ροιζικά και καλικάντζαροι , διότι όποιος ομολογεί πως υπάρχουν τύχη και ροιζικά και τα υπόλοιπα, πέφτει από το δόγμα και το φρόνημα των Χριστιανών, σύμφωνα με τον Αναστάσιο τον Σιναΐτη…Σταμάτηστε από το να δένετε ανδρόγυνα , από το να κατασκευάζετε φυλακτά ή να τα ζητάτε από τους κατασκευαστές τους…

Απο την "Χρηστοήθεια των Χριστιανων"
Εκδόσεις : "Ορθόδοξος Κυψέλη"

Απόδοση στη νεοελληνική: talantoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...